Thick Thin Shop

• Địa chỉ: 107/3E Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: 0906700673 (MsThanh Nhàn)

• Email: thick_thinshop@yahoo.com

• Website: http://www.marry.vn/thick-thin-shop-vd

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://ThickThinShop.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/ThickThinShop

• Yahoo: lecanard1121988
Email: thanhnhan112@gmail.com